Поверителност

Ние Ви уверяваме, че ще запазим конфиденциалността на нашите клиенти и техните данни.
Данните няма да бъдат предоставяни на трети лица под каквато и да била форма.
Фирмата ни изисква единствено данни, които са нужни за да предложим и подсигурим желана от Вас услуга.